top of page
  • Move 2 Improve

Tijdelijke personeelsuitbreiding binnen het zorgprogramma voor kinderen met een hersenverlamming

Kinderen met neuromotorische problemen hebben nood aan ondersteunend technisch materiaal (onder andere orthesen, rolstoelen, hulpmiddelen om te eten, ...). Maar om deze hulpmiddelen te kunnen bekomen, moeten ze een enorm uitgebreid administratief kluwen ontwarren. In het UZ Pellenberg was de know-how wel aanwezig om de patiënten bij te staan, maar helaas waren er geen mandaten voorhanden. Daarom heeft de VZW Move To Improve in 2010 twee mandaten (ergotherapeut en sociaal assistent) gefinancierd om de patiënten te helpen bij de administratieve rompslomp voor de aankoop van hulpmiddelen. We hebben zo de ziekenhuisdirectie kunnen overtuigen dat dit absoluut noodzakelijk is voor een optimale omkadering van onze kinderen. De financiering van deze mandaten is nu in de ziekenhuisstructuur opgenomen.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page