top of page
  • Move 2 Improve

Achter de schermen

Mede dankzij de steun van de VZW Move To Improve gebeuren er tal van wetenschappelijke studies naar Cerebrale Parese. Bijvoorbeeld om een beter inzicht te verkrijgen in de problemen waarmee deze kinderen te maken krijgen, maar ook om ze beter te kunnen behandelen, screenen, meten en opvolgen. Hieraan wordt dag in dag uit (samen)gewerkt door onderzoekers, behandelteams, referentiecentra, therapeuten,... Belangrijk werk dat veelal achter de schermen plaats vindt. Hoog tijd dus om daar op onze website wat aandacht aan te besteden!


Studie naar de functionele mobiliteit en zelfredzaamheid na een multilevelingreep bij kinderen met spastische diplegie


Kinderen met een spastische diplegie vertonen naarmate ze ouder worden een achteruitgang in het gangpatroon. Door toegenomen spiertonus en spierzwakte stappen deze kinderen met gebogen knieën en heupen, inwaartse heuprotatie en op de tenen. Geleidelijk aan ontstaan hierdoor onder andere spiercontracturen en botdeformiteiten. Orthopedische chirurgie zal zich opdringen om zo de stapfunctie te behouden bij kinderen met spastische diplegie. Multilevel chirurgie wil met éénzelfde ingreep zowel spieronevenwicht en botdeformiteiten herstellen en dat met één revalidatieperiode. Hoewel het positief effect van een multilevel ingreep op het stappatroon gekend is, blijft er onduidelijkheid over het effect van deze ingreep op functionele mobiliteit en zelfzorg. Hoe lang duurt het om het oorspronkelijk functioneel niveau terug op te bouwen en komt er een verbetering? Informatie over effecten van multilevel chirugie op lange termijn is voor meerdere actoren erg belangrijk. De chirurg kan op basis hiervan een betere selectie maken welke patiënten met een spastische diplegie een duidelijk voordeel halen uit deze ingreep. De patiënt en zijn ouders kunnen beter geïnformeerd worden over de gevolgen van de ingreep. De revalidatieperiode nadien kan beter georganiseerd worden. Vanuit dit onderzoek kan ook duidelijk worden of er nood is aan ergotherapie voor deze patiënten. Zo kan via ADL-training en/of het aanreiken van hulpmiddelen de zelfredzaamheid na een multilevel ingreep verbeterd worden. Vierendertig kinderen worden in dit onderzoek vijf jaar lang opgevolgd (2013-2019).


Oprichting van het Belgisch Cerebrale Parese Register (BeCPR)


Het Belgisch Cerebrale Parese Register brengt een netwerk van artsen, therapeuten en onderzoekers samen die verbonden zijn aan de nationaal erkende CP referentiecentra. In België zijn er 5 referentiecentra, namelijk UZ Leuven, UZ Gent, UZ Antwerpen, UCL Brussel en CIRICU. Het doel van dit register is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen omtrent Cerebrale Parese en zo te werken aan een betere zorg voor deze patiënten door middel van wetenschappelijk onderzoek.Het gangpatroon bij het Dravetsyndroom


Het Dravetsyndroom (DS) is een ernstige vorm van epilepsie op jonge leeftijd. Kinderen met DS ontwikkelen naarmate ze ouder worden afwijkingen in hun gangpatroon. Deze progressieve gangstoornis evolueert in die mate dat verscheidene volwassenen rolstoelafhankelijk worden. Het doel van de huidige studie is een grondige identificatie van de gangafwijkingen bij DS. Waar komen deze gangafwijkingen vandaan en hoe kunnen we ze behandelen? Deze studie gebruikt driedimensionele ganganalyse om het gangpatroon in kaart te brengen en op zoek te gaan naar geschikte behandelmethoden.

86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page