top of page
fonds_edited.jpg

Het Fonds

 

Gelijklopend aan de VZW Move To Improve werd het Professor Guy Molenaers Fonds Move To Improve opgericht aan de KU Leuven. 

Het doel van het fonds is, net zoals de VZW, het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kinderen met neuromotorische problemen.Elke gift vanaf 40 € per jaar geeft recht op een fiscaal attest.

 

"Hoe meer en hoe beter we deze kinderen kunnen laten bewegen, hoe minder afwijkingen er zullen ontstaan en hoe zelfstandiger zij kunnen functioneren in de maatschappij. Bovendien geeft beter fysiek functioneren deze kinderen een belangrijke psychologische boost en dat kan alleen maar positief zijn."

Professor Guy Molenaers, KU Leuven

STEUN DIT FONDS

Indien u dit fonds wenst te steunen, dan kan dit via een gift op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling  +++400/0015/15966+++.

Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op.

bottom of page